Interaksionisme Simbolik

ISBN :  978-623-7019-72-5 Penulis : Dr. Naniek Afrilla F, S.Sos., M.Si Editor : Achmad Rozi Terbit Tahun : Januari 2020 Buku ini ditujukan untuk para mahasiswa sarjana dan pasca-sarjana yang ingin memperdalam teori interaksionisme simbolik untuk menambah wawasan pemahaman mengenai falsafah yang menaungi teori interaksionisme simbolik (mind, self, dan society) ditinjau dari sudut pandang behavioristik …